Akreditované školenie


V období rokov 2015 – 2019 sme mali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválené dva programy kontinuálneho vzdelávania: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“ a „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, ktorých poskytovateľom bola Ideálna mládežnícka aktivita. Zoznam uskutočnených vzdelávaní nájdete nižšie.

Obe akreditácie zmenou príslušného zákona boli rokom 2019 ukončené. Z tohto dôvodu sme v roku 2020 podali žiadosť a získali novú akreditáciu na inovačné vzdelávanie pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov druhého stupňa ZŠ - učiteľ TšV, vychovávateľov a školských trénerov. Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania nájdete TU.

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 25 hod.

Vzdelávanie je určené pre:

• učiteľov prvého stupňa ZŠ,
• učiteľov druhého stupňa ZŠ - učiteľ TšV,
• vychovávateľov,
• školských trénerov.

 

Zoznam zrealizovaných akreditovaných školení kin-ballu


Akreditované školenia kin-ballu
(I. stupeň, akreditácia č. 1570/2015 - KV)

Prvé akreditované školenie kin-ballu I., 19.-20. apríl 2016, Malinovo • foto
Druhé akreditované školenie kin-ballu I., 08.-09. november 2016, Malinovo • foto
Tretie akreditované školenie kin-ballu I., 22.-23. november 2016, Bratislava • foto
Štvrté akreditované školenie kin-ballu I., 07.-08. apríl 2017, Košice • foto
Piate akreditované školenie kin-ballu I., 25.-26. apríl 2017, Malinovo • foto
Šieste akreditované školenie kin-ballu I., 02.-03. jún 2017, Piešťany
Siedme akreditované školenie kin-ballu I., 20.-21. október 2017, Vrbové • foto
Ôsme akreditované školenie kin-ballu I., 28.-29. november 2017, Bratislava • fotodarksta.com
   Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.
Deviate akreditované školenie kin-ballu I., 01.-02. december 2017, Košice • foto
   Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Špeciálnej ZŠ, Odborárska 2, 040 01 Košice.
Desiate akreditované školenie kin-ballu I., 29.-30. máj 2018, Bratislava • foto
   Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.
Jedenáste akreditované školenie kin-ballu I., 27.-28. november 2018, Bratislava • foto
   Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.
Dvanáste akreditované školenie kin-ballu I., 24.-25. apríl 2019, Bratislava • foto
   Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Akreditované školenia kin-ballu II. (II. stupeň, akreditácia č. 1741/2017 - KV)

Prvé akreditované školenie kin-ballu II., 28.-29. marec 2017, Pezinok • foto


V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Vo februári 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, ktorého poskytovateľom je Ideálna mládežnícka aktivita.

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov školenia prvého stupňa, ktorý je popísaný nižšie.

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“.
Poskytovateľ: Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum, Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 30 778 221.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 20 hodín.

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1741/2017 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 6 kreditov
Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2022

Akreditácia programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania:
https://www.minedu.sk/akreditacia-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-a-programov-kontinualneho-vzdelavania/

Akreditácia: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“ (prepis celého rozhodnutia)

Organizovali sme PRVÉ akreditované školenie kin-ballu (II. stupeň)

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1741/2017 - KV (II. stupeň)
Program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“.
Vzdelávanie nadväzuje na školenie prvého stupňa (akreditácia č. 1570/2015 - KV).

Absolvent školenia Kin-ballu získal nové zručnosti, techniky a taktiky tohto športu. Je schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Bol podrobne zoznámený so systémom rozhodovania turnajov, útočnou a obrannou činností jednotlivca a praktickými hernými skúsenosťami.

1. Akreditované školenie (1741/2017 - KV): 28.–29. marec 2017 Pezinok

Prvé akreditované školenie kin-ballu II. 28.–29. marec 2017 v Pezinku

V novembri 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, ktorého poskytovateľom je Ideálna mládežnícka aktivita.

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“.
Poskytovateľ: Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum, Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 30 778 221.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 20 hodín.

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

Vyučovacie predmety: Telesná a športová výchova
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1570/2015 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 6 kreditov
Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2020

Akreditácia programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania:
https://www.minedu.sk/akreditacia-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-a-programov-kontinualneho-vzdelavania/

Akreditácia: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“ (prepis celého rozhodnutia)

Organizovali sme už DVANÁSŤ akreditovaných školení kin-ballu (I. stupeň)

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1570/2015 - KV (I. stupeň)
Program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“.

Absolvent školenia Kin-ballu je schopný zaistiť základný telovýchovný proces pri rešpektovaní všetkých jeho zásad a princípov. Zoznámil sa so základmi teórie a didaktiky KIN-BALLU, s pravidlami hry, organizáciou súťaže a rozhodovaní menovanej kolektívnej hry. Ďalej bol podrobne zoznámený s metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činností jednotlivca a hernými systémami.

12. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 24.–25. apríl 2019 Bratislava

Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Dvanáste akreditované školenie kin-ballu 24.–25. apríl 2019 v Bratislave

 

11. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 27.–28. november 2018 Bratislava

Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Jedenáste akreditované školenie kin-ballu 27.–28. november 2018 v Bratislave

 

10. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 29.–30. máj 2018 Bratislava

Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Desiate akreditované školenie kin-ballu 29.–30. máj 2018 v Bratislave

 

9. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 01.–02. december 2017 Košice

Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Špeciálnej ZŠ, Odborárska 2, 040 01 Košice.

Deviate akreditované školenie kin-ballu 01.–02. december 2017 v Košiciach

 

8. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 28.–29. november 2017 Bratislava

Školenie sa uskutočnilo aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Ôsme akreditované školenie kin-ballu 28.–29. november 2017 v Bratislave

 

7. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 20.–21. október 2017 Vrbové

Siedme akreditované školenie kin-ballu 20.–21. október 2017 vo Vrbovom

 

5. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 25.–26. apríl 2017 Malinovo

Piate akreditované školenie kin-ballu 25.–26. apríl 2017 v Malinove

 

4. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 07.–08. apríl 2017 Košice

Štvrté akreditované školenie kin-ballu 07.–08. apríl 2017 v Košiciach

 

3. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 22.–23. november 2016 Bratislava

Tretie akreditované školenie kin-ballu 22.–23. november 2016 v Bratislave

 

2. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 08.–09. november 2016 Malinovo

Druhé akreditované školenie kin-ballu 08.–09. november 2016 v Malinove

 

1. Akreditované školenie (1570/2015 - KV): 19.–20. apríl 2016 Malinovo

Prvé akreditované školenie kin-ballu 19.–20. apríla 2016 v Malinove