Čo je to kin-ball


Kin-ball je športová kolektívna hra
, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. To je skutočnosť, s ktorou sa nestretávame v iných, zatiaľ ešte populárnejších športových hrách. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok súťaživosti.

Kin-ball vznikol v rámci programu kanadskej vlády a je jedným z najväčších praktických úspechov tohto programu, nie je to len bežná kolektívna športová hra, ale celý projekt boja s lenivosťou, nudou, stresom, neschopnosťou komunikácie a nezdravým životným štýlom, ktoré následne negatívne ovplyvňuje život celej spoločnosti, individuálne i verejné zdravie. Ako dlho bude trvať, než i naša spoločnosť pochopí nutnosť zmien, ktoré naštartujú podmienky pre to, aby sa naša spoločnosť mohla rozvíjať smerom, ktorý je všeobecne zdravý a prospešný?!

Dnes sa kin-ball šíri z Kanady po celom svete, organizujú sa súťaže, šport dosahuje vrcholné úrovne Majstrovstiev Európy a sveta. Stále však v sebe nesie myšlienku fair play a neobmedzenej, nutnej a nezastupiteľnej spolupráce.

Myšlienku propagácie, šírenia a podpory kin-ballu na Slovensko prináša Ideálna mládežnícka aktivita www.ima.sk. IMA v roku 2013 prostredníctvom internetu našla novú hru kin-ball, ktorú vyskúšala na podujatiach. Na základe kladných ohlasov sa v októbri 2013 štyria dobrovoľníci IMA zúčastnili školenia trénerov kin-ballu v Pardubiciach za účasti hlavného metodika medzinárodnej federácie. Tu sa začala aj úzka spolupráca s Českým svazem kin-ballu. Dohodla sa forma spolupráce a pomoci pri šírení kin-ballu na Slovensku. V marci 2014 sme podpísali zmluvu s medzinárodnou kin-ballovou federáciou a v apríli 2014 oficiálne vznikla Slovenská kin-ballová federácia.

Poslaním Slovenskej kin-ballovej federácie je starať sa o rozvoj kin-ballu na Slovensku, starať sa o propagáciu tohto športu, viesť mládež k hodnotám, ktoré vyplývajú z podstaty tejto kolektívnej hry, viesť k porozumeniu, priateľstvu, solidarite a fair play. Kin-ballom chceme prispieť aj k zatraktívneniu telesnej výchovy na školách a zlepšeniu pozície učiteľov telesnej výchovy.

V novembri 2015 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, kliknite pre viac informácií.

A vo februári 2017 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, kliknite pre viac informácií.

Obe akreditácie zmenou príslušného zákona boli rokom 2019 ukončené. Z tohto dôvodu sme v roku 2020 podali žiadosť a získali novú akreditáciu na inovačné vzdelávanie pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov druhého stupňa ZŠ - učiteľ TšV, vychovávateľov a školských trénerov. Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania nájdete TU.

Kin-ball je stvorený pre integráciu, pretože vyžaduje sústavnú tímovú spoluprácu. Princípy fair play nie sú obyčajnou deklaráciou, ale sú priamo určované v pravidlách. Z hry nemožno nikoho strategicky, nikto nezíska výhodu odvodenú z fyzickej stavby tela. Preto spolu môžu hrať chlapci aj dievčatá, pohybovo viac či menej nadaní jedinci. Je to rovnaké ako u šachu, kde rovnaký zápal pre hru prejavujú majstri aj začiatočníci, ktorí sa práve naučili pravidlá. Avšak tým zároveň podobnosť končí. V šachu začiatočník nie je rovnocenným partnerom pre majstra a to tiež platí pre všetky športové hry, ktoré vyžadujú dlhú dobu na nácvik základných techník a zručností, ako je tomu napríklad pre tenise, volejbale alebo basketbale.
V kin-balle môžu v jednom tíme úspešne hrať hráči všetkých úrovní. A napriek tomu sa jedná o jedinečnú športovú hru, ktorej pohybový obsah tvorí rada gymnastických a tiež atletických cvičebných prvkov, ktoré každý môže vykonať podľa svojich možností a tak prispieva k úspechu svojho tímu.

Čo znamená slovo Omnikin?

Slovo Omnikin je akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova OMNISvšetko a latinského slova KINESISpohyb. Prekladáme ho vo význame: Všetko v pohybe.
Omnikin® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Čo znamená slovo Kin-ball?

Slovo Kin-ball je tiež akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova KINESISpohyb a anglického slova BALLlopta. Prekladáme ho vo význame: Lopta v pohybe.
Kin-ball® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Kedy vznikol Kin-ball?

Kin-ball je tímový šport, ktorý vytvoril v kanadskom Quebecu profesor telesnej výchovy Mario Demers v roku 1986.
Kin-ball má tridsať rokov.


Aké sú oficiálne farby pri určení tímu?

Oficiálne farby IKBF pri určení tímu v kin-balle sú modrá, šedá a čierna. Vzhľadom na zvukovú podobnosť slov šedá a čierna v češtine a častú zámenu týchto slov/farieb pri turnajoch používame aj my na Slovensku farbu „biela” namiesto „šedá”. Zvukovú podobnosť slov majú aj v Japonsku, kde používajú farbu „ružová” namiesto „modrá”, nakoľko v japončine znie modrá veľmi podobne ako šedá. Na medzinárodných turnajoch tento problém nevzniká, pretože určenie sa hlási vždy po francúzsky: bleu – modrá, gris – šedá, noir – čierna. Na vami organizovaných oblastných turnajoch môžete používať pri určení iné farby, napríklad aj vzhľadom na to aké máte rozlišovacie dresy k dispozícií.

Oficiálne farby IKBF pri určení v jednotlivých jazykoch:

  slovensky           modrá         šedá         čierna
  francúzsky
          bleu         gris         noir
  anglicky           blue         grey         black
  španielsky           azul         gris         negro
  nemecky           blau         grau         schwarz
  česky           modrá         šedá         černá


Kin-ball na Slovensku

Už hráme Kin-ball - Google MAPS