Už hráme kin-ball

Už hráme Kin-ball - Google MAPS

ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava • pilotný projektturnaj 2015 mail
ZŠ Turnianska 10, Bratislava • www.bratislava.sk/300-prilezitosti-pre-petrzalskych-ziakov mail
BENI klub, Bratislava, občianske združenie • mail
ZŠ Lozorno • mail
ZŠ Prakovce • mail
ZŠ J. A. Komenského, Revúca • kin-ball začalzskomre.sk/sk/kinballnasenovinky.sk mail
ZŠ Golianova, Banská Bystrica • mail
ZŠ Komenského 2, Vrbové • zskomvrbove.edu.sk fotowww.mvknovemesto.skBRONZ z Francúzska mail
Gelnica • mail
ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou • mail
Gymnázium Karola Štúra, Modra • mail
ZŠ Pliešovce • zspliesovce.edupage.sk foto foto foto mail
ZŠ Podhorany pri Nitre • mail
ZŠ Nálepkovo • foto mail
ZŠ Družstevná pri Hornáde • foto mail
ZŠ Kvačany • mail
Gymnázium Hlinská 29, Žilina • www.gymza.skKin-ball kemp fotoVráťme šport do škôl 2017 foto facebook video mail
Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava • mail
Spojená škola (ZŠ a OA) Svidník • www.spojenaskolask.sk mail
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové • mail
CVČ Domino, Nitra • mail
ZŠ Záhorská Ves • mail
Skauti – Sereď • mail
ZŠ Jána Hollého, Šaľa • mail
ZŠ Veľké Leváre • mail
Gymnázium Skalica • mail
ZŠ Lúčna, Námestie Jána Pavla II., Vranov nad Topľou • mail
SOŠ Veterinárna Nitra • mail
SOŠ Stavebná Žilina • www.sosstavebna.sk mail
ZŠ Fándlyho, Pezinok • mail
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava • mail
ZŠ Záhorácka 95, Malacky • mail
ZŠ Považany • mail
Špeciálna ZŠ, Odborárska 2, Košice • mail
ZŠ Podvysoká • mail
ZŠ Rudňany • zsrudnany1.edupage.org foto mail
ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou • foto mail
ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto • mail
ZŠ SNP, Šurany • mail
CVČ Mladosť, Šurany • mail
CVČ Junior, Banská Bystrica • mail
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves • mail
ZŠ Bánov • foto foto mail
ZŠ Jakubov • www.zsjakubov.sk mail
ZŠ Kulíškova 8, Bratislava • mail
ZŠ Veľké Úľany • foto mail
ZŠ Horné Saliby • mail
ZŠ Hlinné • mail
ZŠ Slatina nad Bebravou • foto mail
ZŠ Jelka • mail
ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice • foto mail
ZŠ Sačurov • kwapka.skolskenoviny.sk foto mail
ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin • mail
ZŠ Mojmírova 98, Piešťany • mail
ZŠ Solčany • mail
ZŠ Turany • mail
ZŠ Stráňavy • mail
ZŠ Turie • foto mail
ZŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 • mail
Spojená škola Sečovce, Kollárová 17 • mail
Gymnázium Stropkov • mail
Gymnázium Tvrdošín • foto mail
Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24, Banská Bystrica • mail
ZŠ Školská 1, Fiľakovo • mail
ZŠ Jaslovské Bohunice • mail
ZŠ T. G. Masaryka, Ľubietová • mail
Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany • foto mail
Súkromná ZŠ, Ul. SNP 96, Nová Dubnica • mail
ZŠ Rybany • mail
ZŠ Ul. Jozefa Kronera 25, Martin • mail
ZŠ Holubyho 15, Piešťany • mail
ZŠ Školská 29, Bánovce nad Bebravou • mail
ZŠ Veľké Kostoľany • foto mail
ZŠ Kežmarská 30, Košice • mail
ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou • mail
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany • mail
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta • mail
Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany • mail
ZŠ Ul. Eliáša Lániho, Bytča • mail
ZŠ Gašpara Haina, Levoča • mail
ZŠ Spišský Hrušov • mail
ZŠ Liptovský Ján • mail
ZŠ Žaškov • zszaskov.edupage.org foto mail
ZŠ Sečovská Polianka • mail
Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava • mail
ZŠ Pusté Úľany • foto mail
ZŠ Budatínska 61, Bratislava • mail
Súkromná ZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov • mail
CVČ Kežmarok, Ul. Gen. Štefánika 47 • mail
ZŠ Hlavná 787/25, Zlaté Klasy • mail
ZŠ Tulčík • Kinball day foto mail
ZŠ A. Duchnoviča, Ulič • foto mail
ZŠ M.R.Štefánika, Piešťany • mail
ZŠ Staškov • mail
ZŠ Ždaňa • mail
ZŠ Bystré • mail
ZŠ Borský Mikuláš • www.zsborskymikulas.sk mail

Pridáte sa? V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Ak hľadáte kontakty na osoby zo škôl alebo klubov zverejnených v tomto zozname za účelom organizovania spoločných turnajov alebo tréningov vo vašom okolí, resp. regióne, tak môžete použiť uvedené mailové adresy.

Prezentácie kin-ballu na školách

Kin-ballová akadémia

Ako získať loptu