Kin-ballová akadémia

 

Pre záujemcov zo škôl celého Slovenska organizujeme bezplatné víkendové kin-ballové akadémie, kde:

• učíme a vysvetľujeme hráčom správnu techniku podávania lopty - odpaly,
• vysvetľujeme spracovanie lopty technikou sklzu,
• nacvičujeme hru s uplatnením pravidla „kroky“, ktoré sa bežne na školách zatiaľ nehrá,
• učíme hráčov signály rozhodcov, aby správne a pohotovo reagovali na priebeh hry,
• vysvetľujeme ďalšie stratégie hry, potrebné pre rozvoj a zrýchlenie hry,
• zodpovedáme na rôzne otázky súvisiace s výkladom pravidiel,
• a to najdôležitejšie, HRÁME KIN-BALL a zabávame sa.

Tieto akadémie sú pod vedením skúsených hráčov, medzinárodne certifikovaných rozhodcov a nadšencov kin-ballu.
 

Druhá kin-ballová akadémia sa uskutočnila 14.01.2018

Miesto: Hala CVČ, Pionierska 15, Bratislava (mapa)
Termín: 14.01.2018 (nedeľa), začiatok o 10:00 hod., obedná prestávka a ukončenie o 16:00 hod.
Akadémie sa zúčastnilo celkovo 29 žiakov z 3 základných škôl: ZŠ Slatina nad Bebravou, ZŠ Veľké Úľany a ZŠ Vrbové (Komenského 2). Spolu s nami nás bolo 40.
Link: www.zskomvrbove.edu.sk
Facebook: https://www.facebook.com/kinballsk/posts/2002949206594374
Kin-ballová akadémia sa uskutočnila aj vďaka pomoci a podpore Centra voľného času, Hlinická 3, 831 54 Bratislava.

Druhá kin-ballová akadémia 14.01.2018 - Bratislava

 

Prvá kin-ballová akadémia sa uskutočnila 10.12.2017

Miesto: Základná škola, Komenského 2, Vrbové (mapa)
Termín: 10.12.2017 (nedeľa)
Zúčastnení: žiaci ZŠ Vrbové (Komenského 2) z kin-ballového krúžku pod vedením Mgr. Slávky Mešencovej, 19 žiakov ZŠ Pliešovce a 5 žiakov ZŠ Nová Dubnica.
Link: www.zskomvrbove.edu.sk
Facebook: https://www.facebook.com/kinballsk/posts/1995103534045608

Prvá kin-ballová akadémia 10.12.2017 - Vrbové

Pridáte sa? V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Už hráme kin-ball

Prezentácie kin-ballu na školách

Vybavenie na hru

Ako získať loptu

Zapožičanie materiálu

Semináre

Vážený pán / pani,

obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc a podporu pri uvedení nového športu na Slovensku. Loptová hra kin-ball vznikla v Kanade z podnetu vlády na vytvorenie novej športovej disciplíny pre deti, mládež a dospelých s tým, aby hra bola dynamická, psychologicky podnietila jedinca na pohyb a hlavne, aby bola motivujúca a zábavná. Hra je už zastúpená v mnohých štátoch celého sveta a zaznamenáva veľa úspechov v práci pedagógov i trénerov.

Počas jari 2014 sme dokončili registráciu Slovenskej kin-ballovej federácie a podpísali sme zmluvy s Medzinárodnou federáciou kin-ballu o zastúpení tohto športu na Slovensku.

V novembri 2015 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, kliknite pre viac informácií.

A vo februári 2017 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, kliknite pre viac informácií.

Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu a ponúkli ukážkovú hodinu pre deti a pedagógov na vašej škole.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk


09. júna 2016 sa uskutočnil seminár kin-ballu

Ideálna mládežnícka aktivita v spolupráci s Centrom voľného času Hlinická 3, Bratislava a Metodicko-pedagogickým centrom organizovala informačný seminár nového športu KIN-BALL spojený s praktickými ukážkami.

Cieľom seminára bolo zoznámenie sa so základnou metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činnosťou jednotlivca a hernými systémami.
Účastníkmi boli prevažne učitelia telesnej výchovy.

Seminár sa uskutočnil 09.06.2016 v Športovej hale na Pionierskej č. 16, Bratislava (Telocvičňa CVČ BA3).
Účastnícky poplatok: 0,- € (Náklady s prenájmom telocvične a lektorov hradila naša organizácia)

09.06.2016 - Seminár Kinballu

Pozvánka na seminár

17. marca 2016 sa uskutočnil seminár kin-ballu

Ideálna mládežnícka aktivita v spolupráci s Centrom voľného času Hlinická 3, Bratislava a Metodicko-pedagogickým centrom organizovala informačný seminár nového športu KIN-BALL spojený s praktickými ukážkami. Cieľom seminára bolo zoznámenie sa so základnou metodikou nácviku techniky hry a herných činností jednotlivca, útočnou a obrannou činnosťou jednotlivca a hernými systémami.
Seminár sa uskutočnil 17.03.2016 v Športovej hale na Pionierskej č. 16, Bratislava (Telocvičňa CVČ BA3).
Účastníkmi boli prevažne učitelia telesnej výchovy. Účastnícky poplatok: 0,- €

17.03.2016 - Seminár Kinballu

28. apríla 2014 sa uskutočnil prvý seminár kin-ballu na Slovensku

V spolupráci s Medzinárodnou kin-ballovou federáciou a Českým svazom kin-ballu sme organizovali prvý seminár kin-ballu v SR.
Hlavným hosťom bol Pierre-Julien Hamel z Kanady www.kin-ball.com a Martin Paur z ČR www.kin-ball.cz
Seminár sa uskutočnil 28.04.2014 na Základnej škole Žitavská 1, Bratislava.
Účastníkmi boli prevažne učitelia telesnej výchovy zo škôl, kde sme kin-ball prezentovali.

28.04.2014 - Prvý seminár Kinballu v SR

fotogaléria