Kalendár podujatí

 

07.04.2018 Stredoeurópska liga (SK-CZ-AT) III. ročník – 4. Turnaj – Slovensko, Bratislava

10.05.2018 1. ročník Celoslovenskej medziškolskej súťaže v kin-balle, Trnava

26.05.2018 Stredoeurópska liga (SK-CZ-AT) III. ročník – 5. Turnaj – Česká republika

29.–30.05.2018 Akreditované školenie kin-ball I. stupeň, BRATISLAVA

01.–02.06.2018 Akreditované školenie kin-ball I. stupeň, KOŠICE

19.-22.07.2018 Druhý medzinárodný juniorský kin-ballový turnaj v Španielsku 2018

22.-25.08.2018 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY – SLOVENSKO

25.-27.09.2018 Inter G CUP 2018 – Česká republika

2019 Majstrovstvá sveta – Francúzsko ( kandidatúra)

2021 Majstrovstvá sveta – Kanada