Kalendár podujatí


18.05.2019 Turnaj klubov
, Česká Republika


25.-26.05.2019 Wannado Festival športu, Bratislava


04.06.2019 – Druhý celoslovenský medziškolský turnaj v kin-balle 2019, Trnava


27.10.–02.11.2019 Majstrovstvá sveta – Francúzsko ( kandidatúra)


23.11.2019 – Kin-ball Bratislava Open Cup


2021 Majstrovstvá sveta – Kanada