16.05.2017 Kinballový turnaj – ZŠ Pliešovce

16. mája 2017 sa konal kinbalový turnaj žiakov 5.-9 ročníka za účasti podpredsedu kinbalovej federácie Aurela Bittera, ktorý si pripravili žiaci základnej školy. Bol to prvý turnaj tohto typu a všetko bolo výhradne v réžii ich samých a to pod taktovkou hlavne siedmakov a šiestakov. Týmto by som chcel vyzdvihnúť prácu žiakov základnej školy, ktorí sa postarali úplne o všetko. Bol pripravený plagát, občerstvenie, pitný režim, ceny, diplomy, foto, video. Bola to prvá skúsenosť našich žiakov no zvládli ju bravúrne. Týmto by som sa chcel aj ja v mene žiakov poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli na tento turnaj.

Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov po štyroch čo bolo dokopy 32 súťažiacich a to spoločne chlapci a dievčatá v zmiešaných tímoch. Hralo sa od 8.30 až do 13.00 a do finále sa dostali tri najlepšie tímy. Na treťom mieste skončil tím „Sama“ v zložení Sofia Šályová, Antónia Ďuriková, Martin Černota, Alexandra Debnárová. Na druhom mieste skončil tím „Vikingovia“ v zložení Martin Vajda, Jozef Tamáš, Andrea Poláčeková a Natália Schwarzová. Na prvom mieste skončil najmladší tím „No Name“ v zložení Nicole Hvodliková, Michal Rausa, Saša Sofia Banásová a Daniel Hanes.

Možnosť pracovať na organizácii turnaja priniesol žiakom aj cenné skúsenosti, ktoré na bežnom vyučovaní nezískajú. Školský život je veľmi predvídateľný, a preto je dobré mať skúsenosť sa stretnúť aj s tým, že nie všetko ide vždy podľa plánu.

plagát

fotogaléria