SOŠ Stavebná Žilina – Účasť našich žiakov na súťaži v kolektívnom športe kin-ball

Na našej škole od októbra 2016 pôsobí športový krúžok jedného z mladších loptových kolektívnych športov zvaného kin-ball.

Naši žiaci sa pod vedením pána učiteľa Jána Priesola stretávajú každý pondelok, aby zahnali nudu, prípadne sa odhlásili na 90 minút z facebooku, twitteru či instagramu a dali si „poriadne do tela“.

Aj keď to na začiatku vyzeralo neslávne, postupne prichádza tomuto športu na chuť čoraz viac našich žiakov.

Niektorí z nich sa nedávno (26.01.2017) rozhodli zmerať si sily v turnaji v malebnom mestečku neďaleko Piešťan – vo Vrbovom. Organizátorkou turnaj bola pani učiteľka Martina Borsová, ktorá na ZŠ Komenského učí deti na telesnej a športovej výchove okrem tradičných kolektívnych športov aj kin-ball. Keďže podmienkou turnaja bolo, aby boli v základnej hernej bunke aspoň dve dievčatá, tvorilo naše mužstvo nakoniec šesť chlapcov – dvaja z II.A triedy – Dávid Šnapko a Ivan Šaštinský, štyria z II.B triedy – Jakub Palkovič, Maroš Plavec, Mário Podhorský a Vladimír Jonáš a dve dievčatá z III.A triedy – Lenka Lapašová a Petra Pavlíková. Ako prvý náhradník bol Branislav Hauptvogel z II.B.

Naši žiaci mali možnosť stretnúť sa osobne aj s pánom Aurelom Bitterom, ktorý je podpredsedom Slovenskej kin-ballovej federácie a zároveň aj rozhodcom 2 úrovne. Ako rozhodca potom pískal aj väčšinu turnajových zápasov. Okrem piatich domácich mužstiev zo ŽŠ Komenského sa turnaja zúčastnili aj žiaci z Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline.

Po rannom losovaní sme museli trošku dlhšie čakať na svoj prvý zápas, ktorý sa hral až štvrtý v poradí. Pred začiatkom turnaja sa určil herný model, kde sa hralo na dve víťazné periódy, pričom jedna perióda nebola odohratá po dosiahnutí 13 štandardných bodov, ale iba 9.

Naši žiaci prvýkrát zažili atmosféru turnaja, kde niektoré mužstvá išli doslova na doraz a neraz sa bolo na čo pri hre pozerať. Niekedy išlo doslova o jeden bod a mužstvo, ktoré ho získalo si pripísalo víťazstvo v danej perióde a niekedy aj zápase. Aj naši žiaci hrali veľmi obetavo, klobúk dole hlavne pred dievčatami, ktoré odohrali všetky periódy. Niekedy nám chýbalo pár centimetrov, inokedy možno viac šťastia a hernej praxe, keďže kin-ballu sa venujeme ešte relatívne krátko. Niektoré lopty sme sa snažili aj vyhádať, no nepochodili sme.

Konečné šieste miesto možno bolo pre niektorých sklamaním, no nie je každý deň nedeľa. Oveľa dôležitejšia je radosť z hry a pohybu, ako i to, čo už dnes mnohým chýba – komunikácia medzi sebou, podpora jeden druhého a zážitky a spomienky, ktoré nie sú umelé, ale reálne.

https://www.sosstavebna.sk/ucast-nasich-ziakov-na-sutazi-v-kolektivnom-sporte-kin-ball/