Vráťme šport do škôl 2017 – aktivita: Kin-ball kemp

Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja a projektovej výzve Vráťme šport do škôl 2017 zorganizovala Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD. z Gymnázia Hlinská v Žiline propagačno-metodicko-súťažnú aktivitu Kin-ball kemp.

Vráťme šport do škôl 2017 – aktivita: Kin-ball kemp

Na aktivitu boli pozvané všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Študenti a pedagógovia absolvovali úvodné teoretické predstavenie hry a praktické rozcvičenie, ukážku hier, nácvik jednotlivých súčastí hry a hru samotnú. Ako hostia sa na turnaji zúčastnili ZŠ Vrbové (hráči školy reprezentovali Slovensko na medzinárodných majstrovstvách v kin-balle juniorov vo Francúzsku) a medzinárodný rozmer zabezpečila aj Stredná priemyselná škola stavebná a obchodná akadémia z českého Kladna.

Spolu sa projektu zúčastnilo 11 škôl, viac ako 90 žiakov, učiteľov a verejnosť.

Prvá etapa projektu Kin-ball kemp v rámci grantového programu Vráťme šport do škôl 2017, máj 2017:
http://www.gymza.sk/ShowArticle.asp?ArticleID=3790
http://www.gymza.sk/gymza/fotky/2017/Kinball/index.html
http://www.spospredza.edu.sk/2017/05/kin-ball-kemp-skolenie-a-ukazka-novej-hry/

Druhá etapa projektu Kin-ball kemp v rámci grantového programu Vráťme šport do škôl 2017, december 2017:
http://www.gymza.sk/ShowArticle.asp?ArticleID=3881
http://www.gymza.sk/gymza/fotky/2017/KinBallKemp/index.html
https://www.facebook.com/groups/382817568833780/
https://www.youtube.com/watch?v=EjJjq8sjm1k