Kin-ball „lopta v pohybe“

Zdroj: Bulletin – XII. celoslovenská abilympiáda • strana 38-39
Vydala: SAA – Slovenská abilympijská asociácia • www.abilympiada.sk
Dátum: 2014/12
Článok:  Kin-ball „lopta v pohybe“