Kinball v ZŠ J. A. Komenského

Zdroj: Regionálne noviny Naše Novinky • www.nasenovinky.sk
Dátum: 2014/10/19
Stránka: http://nasenovinky.sk/article/18303/kinball-v-zs-j-a-komenskeho

Každý školský rok sa v Základnej škole J. A. Komenského snažia pedagógovia priniesť niečo nové.

Kinball v ZŠ J. A. Komenského

Tentoraz je to v oblasti záujmovej činnosti nový krúžok, hlavne pre žiakov II. stupňa. V spolupráci s občianskym združením Ideálna mládežnícka aktivita (IMA) sa otvára krúžok kinballu. Občianske združenie pomáha metodicky a materiálne tento nový, no rozrastajúci sa šport udomácniť v škole i v meste. Kinball po prvýkrát predstavili na slávnostnom zahájení nového školského roku 2014/2015.

Kúsok histórie

Za vznikom kinballu stojí Kanaďan Mario Demersen, ktorý svetu ponúkol zaujímavý koncept nového športu. Jeho nápad rozvinula v roku 1987 spoločnosť Omnikin, zložená z učiteľov telesnej výchovy, ktorá vytvorila voľnočasovú tímovú aktivitu pre deti a študentov. Použitie veľkej lopty však od začiatku nebolo úplne rovnaké. Najprv to bola len tréningová lopta pre rôzne iné hry a fitnes. Neskôr, v roku 1988, sa tento šport stal takým obľúbeným, že sa preň vytvorili pravidlá. Od roku 1990 sa spoločnosť Omnikin rozhodla vyvážať kinball do celého sveta. A o pár rokov neskôr, v roku 2006, túto hru hrá viac ako 6 miliónov ľudí v 10 krajinách sveta.

Tímová hra

Kinball je tímová hra a nová forma cvičenia. Je to šport bez fyzického i slovného násilia. V kinballe je nevyhnutné rešpektovať súperov, pretože sú seberovní a bez diskriminácie. Kinball absolútne vylučuje individualizmus. Hráči sú nútení spolupracovať jeden s druhým pri podávaní i chytaní lopty. Najslabší článok družstva neexistuje, čo pomáha k utužovaniu priateľstiev rôznych vekových kategórií. Kinball si určite nájde svoje miesto v Základnej škole J. A. Komenského, ako aj v meste.

(aj), foto: autor