Minister v Revúcej ukázal, že je za každú srandu: Fotka s maskotom aj cvičenie s piatakmi v škole

Zdroj: Spravodajský portál Dnes24.sk • www.Dnes24.sk • Ľubomíra Karmanová
Dátum zverejnenia: 2015/10/06
Stránka: http://revuca.dnes24.sk/minister-v-revucej-ukazal-ze-je-za-kazdu-srandu-fotka-s-maskotom-aj-cvicenie-s-piatakmi-na-skole-218090
Stránka: printscreen web stránky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler navštívil v pondelok Základnú školu J. A. Komenského v Revúcej.

Minister v Revúcej

Dôvodom jeho návštevy bolo pracovné stretnutie s riaditeľmi základných škôl z regiónu. Ministra školstva doprevádzala Monika Hucáková z komunikačného odboru ministerstva a Ingrid Haringová, vedúca odboru školstva obvodného úradu Banská Bystrica.

Predmetom stretnutia bola diskusia o stave regionálneho školstva, normatívneho financovania a pripravovanej školskej legislatíve. „Riaditeľov zaujímali aj mzdové otázky, rast platov zamestnancov v školstve, debyrokratizácia, školy v prírode, lyžiarske výcviky a mnoho ďalších vecí,“ informoval o návšteve Emil Valko zo ZŠ J. A. Komenského.

Pred samotným stretnutím s riaditeľmi sa minister spolu s primátorkou Evou Cireňovou a vedúcim odboru školstva Igorom Kvetkom stretol aj so samotnými žiakmi. „Páčilo sa mu vystúpenie mažoretiek a odfotil sa s našim maskotom AMOSKOM,“ prezradil Valko.

Žiaci ministrovi predviedli prácu s interaktívnymi hovoriacimi perami a s tabletmi. Zaujalo ho aj budovanie detského ihriska, ktorého súčasťou je dopravné ihrisko, minigolf a interaktívna hracia plocha. „Zacvičil si s našimi piatakmi a zahral kin-ball s deviatakmi. Zaujala ho aj naša školská dielňa, kde sa pokúsil naštartovať vodíkové auto a prezrel si ukážku, ako žiaci vedia pracovať s novými učebnými pomôckami – napr. sústruhmi,“ doplnil učiteľ.

Pri svojej prehliadke nevynechal ani školskú jedáleň. S vedením školy diskutoval o inovovanom školskom vzdelávacom programe, revitalizácii športovísk školy, partnerstve so školami v Litovli a Ledzinách a starostlivosti o talentovaných žiakov.

Zdroj: Dnes24.sk