Aké sú oficiálne farby pri určení tímu?

Oficiálne farby IKBF pri určení tímu v kin-balle sú modrá, šedá a čierna. Vzhľadom na zvukovú podobnosť slov šedá a čierna v češtine a častú zámenu týchto slov/farieb pri turnajoch používame aj my na Slovensku farbu „biela” namiesto „šedá”. Zvukovú podobnosť slov majú aj v Japonsku, kde používajú farbu „ružová” namiesto „modrá”, nakoľko v japončine znie modrá veľmi podobne ako šedá. Na medzinárodných turnajoch tento problém nevzniká, pretože určenie sa hlási vždy po francúzsky: bleu – modrá, gris – šedá, noir – čierna. Na vami organizovaných oblastných turnajoch môžete používať pri určení iné farby, napríklad aj vzhľadom na to aké máte rozlišovacie dresy k dispozícií.

Oficiálne farby IKBF pri určení v jednotlivých jazykoch:

  slovensky           modrá         šedá         čierna
  francúzsky
          bleu         gris         noir
  anglicky           blue         grey         black
  španielsky           azul         gris         negro
  nemecky           blau         grau         schwarz
  česky           modrá         šedá         černá


Čo znamená slovo Omnikin?

Slovo Omnikin je akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova OMNISvšetko a latinského slova KINESISpohyb. Prekladáme ho vo význame: Všetko v pohybe.
Omnikin® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Čo znamená slovo Kin-ball?

Slovo Kin-ball je tiež akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova KINESISpohyb a anglického slova BALLlopta. Prekladáme ho vo význame: Lopta v pohybe.
Kin-ball® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Kedy vznikol Kin-ball?

Kin-ball je tímový šport, ktorý vytvoril v kanadskom Quebecu profesor telesnej výchovy Mario Demers v roku 1986.
Kin-ball má tridsať rokov.