KINBALL - nová forma cvičenia

Zdroj: Mestské noviny Revúcke listy • 22. ročník • číslo 15 • dvojtýždenník • 30. september 2014 • strana 5
Článok: KINBALL - nová forma cvičenia

Každý školský rok sa v Základnej škole J. A. Komenského snažíme priniesť niečo nové. Tento školský rok je to v oblasti záujmovej činnosti nový krúžok pre žiakov hlavne II. stupňa ZŠ. V spolupráci s občianskym združením Ideálnou mládežníckou aktivitou /IMA/ otvárame záujmový krúžok kinballu.

IMA nám pomáha metodicky a materiálne tento novo sa rozrastajúci šport udomácniť v našej škole a v našom meste. Kinball sme prvýkrát predstavili za prítomnosti primátorky E. Cireňovej počas slávnostného otvorenia nového školského roku 2014/2015.

Revúcke listy: KINBALL - nová forma cvičenia

Teraz niečo z histórie. Za vznikom myšlienky Kinball stojí Kanaďan Mario Demersen, ktorý svetu ponúkol zaujímavý koncept nového športu. Jeho nápad rozvinula v roku 1987 spoločnosť OMNIKIN, zložená z učiteľov telesnej výchovy, ktorá vytvorila voľno-časovú tímovú aktivitu pre deti a študentov. Použitie veľkej lopty však od začiatku nebolo úplne rovnaké. Najprv to bola len tréningová lopta pre rôzne iné hry a fitness. Neskôr v roku 1988 sa tento šport stáva obľúbeným, čo spôsobilo aj potrebu vzniku pravidiel. Od roku 1990 sa spoločnosť Omnikin rozhodla vyvážať kinball do celého sveta. A o pár rokov neskôr, v roku 2006, túto hru hrá viac ako 6 miliónov ľudí v 10 krajinách sveta.

Kinball je tímová hra a nová forma cvičenia. Je to šport bez fyzického i slovného násilia. V kinballe je nevyhnutné rešpektovať súperov, pretože sú seberovní a bez diskriminácie. Kinball absolútne vylučuje individualizmus. Hráči sú nútení spolupracovať jeden s druhým pri podávaní i chytaní lopty. Najslabší článok družstva neexistuje, čo pomáha k utužovaniu priateľstiev rôznych vekových kategórií. Veríme, že kinball si nájde svoje miesto v Základnej škole J. A. Komenského, ako aj v našom meste.

Mgr. Anna Joáchimová