Na revúckej ZŠ otvorili pozoruhodný krúžok: Viete, čo je to kinball?

Zdroj: Spravodajský portál Dnes24 • revuca.dnes24.sk • Ľubomír Hudačko
Dátum: 2014/09/22
Stránka: http://revuca.dnes24.sk/na-revuckej-zs-otvorili-pozoruhodny-kruzok-viete-co-je-to-kinball-185159

Každý školský rok sa v Základnej škole J. A. Komenského snažia priniesť niečo nové. Tento školský rok je to v revúckej škole v oblasti záujmovej činnosti nový krúžok pre žiakov hlavne II. stupňa ZŠ a volá sa kinball. Viete, čo to je?

Na revúckej ZŠ otvorili pozoruhodný krúžok: Viete, čo je to kinball?

Kinball je tímový šport vytvorený v roku 1986 v Québecu profesorom telesnej výchovy Mariom Demersenom.

Predstavili ho na začiatku školského roka

„V spolupráci s občianskym združením – Ideálnou mládežníckou aktivitou otvárame záujmový krúžok kinballu. IMA nám pomáha metodicky a materiálne tento novo sa rozrastajúci šport udomácniť v našej škole a v našom meste. Kinball sme prvý krát predstavili za prítomnosti primátorky Cireňovej počas slávnostného zahájenia nového školského roku 2014/2015,“ prezradila Anna Joáchimová

Za vznikom myšlienky Kinball stojí kanaďan Mario Demersen, ktorý svetu ponúkol zaujímavý koncept nového športu. Jeho nápad rozvinula v roku 1987 spoločnosť Omnikin, zložená z učiteľov telesnej výchovy, ktorá vytvorila voľno-časovú tímovú aktivitu pre deti a študentov.

Hrá sa v desiatich krajinách

Použitie veľkej lopty však od začiatku nebolo úplne rovnaké. Najprv to bola len tréningová lopta pre rôzne iné hry a fitness. Neskôr v roku 1988 sa tento šport stáva obľúbeným, čo spôsobilo aj potrebu vzniku pravidiel. Od roku 1990 sa spoločnosť Omnikin rozhodla vyvážať Kinball do celého sveta. A o pár rokov neskôr, v roku 2006, túto hru hrá viac ako 6 miliónov ľudí v 10 krajinách sve­ta.

Kinball je tímová hra a nová forma cvičenia. Je to šport bez fyzického i slovného násilia. V kinballe je nevyhnutné rešpektovať súperov, pretože sú seberovní a bez diskriminácie. Kinball absolútne vylučuje individualizmus. Hráči sú nútení spolupracovať jeden s druhým pri podávaní i chytaní lopty. Najslabší článok družstva neexistuje, čo pomáha k utužovaniu priateľstiev rôznych vekových kategórií. „Veríme, že kinball si nájde svoje miesto v Základnej škole J. A. Komenského, ako aj v našom meste,“ dodala Joáchimová.

Foto: Viera Suchá
Zdroj: Dnes24.sk