POSTUPY ROZHODCU

Celý proces sa skladá z ôsmich krokov, ktoré musia byť rozhodcom vykonané v tomto presnom poradí.

1. Rozhodca musí byť na správnom mieste
(rozhodca stojí 2-3 metre od lopty, v pravom uhle k podávajúcemu, pokrčený v kolenách, sklonený trup)

2. Rozhodca píska začiatok hry, podanie
(ruka ukazuje na loptu, píska dvakrát, píšťalka zreteľne odlíši dva zvuky)

3. Rozhodca opakuje farbu
(rozhodca musí farbu opakovať nahlas, tak aby ju každý hráč zreteľne počul)

4. Rozhodca píska chyby
(rozhodca sa musí po hracej ploche pohybovať rýchlo, behať tak, aby vždy stál blízko lopty (2 až 3 metre), ihneď ako identifikuje chybu, píska raz, aby zastavil hru)

5. Rozhodca signalizuje a oznamuje chybu
(vykoná signál chyby a zároveň nahlas oznámi druh chyby, pri tom musí byť obrátený čelom ku zapisovateľovi skóre, následne ukáže na pásku vo farbe tímu, ktorý sa chyby dopustil)

6. Rozhodca má loptu pod kontrolou
(pri chybe rozhodca rýchlo prevezme kontrolu nad loptou (beží pre ňu))

7. Rozhodca dá loptu na miesto, kde došlo k chybe
(rozhodca umiestňuje loptu tam kde bola, keď došlo k chybe)

8. Rozhodca kontroluje zapisovateľa skóre
(rozhodca musí overiť, že zapisovateľ skóre dáva body správnym tímom a potvrdiť správnosť skóre)

(Rozhodca pokračuje v postupe riadenia hry od bodu jedna až do konca hry.)

SIGNÁLY ROZHODCU (SK)

Vysvetlenie pravidla: Rovnaký hráč (pohlavie) odpálil dvakrát (SK)

Manuál rozhodcu – trieda C (CZ, Level 1, podľa kritérií IKBF)

Signály rozhodcu (CZ – EN)